00:53 - trafikradion.com

FAQ. T:GO

Fråga: Vad är trafikradion GO?
Svar: T:GO är det privata alternativet med trafikinformation i Sverige på ett snabbare och enklare sätt.

Fråga: Vilken information finns det i GO?
Svar: Olyckor, stillastående fordon, viltvarningar, avstängda vägar, vägarbeten, köer, mm. Allt som händer på våra vägar i hela Sverige.

Fråga: Hur fungerar GO?
Svar: Informationen kommer från Trafikverket. Vi omarbetar allt för att det skall bli så enkelt och lätt för att veta vad som händer på vägarna. Incidenter kommer in i systemet, det är alltid den senaste/uppdaterade incidenten som ligger överst i listan. Avslutade incidenter finns kvar mellan 3 - 10 minuter i vårt system beroende på vad som hänt.

Fråga: Vägarbeten?
Svar: Nya vägarbeten (mindre än 12 timmar) finns med på samma sida som incidenter men längre ner. Alla vägarbeten har även egen sida, där visas även avslutade vägarbeten i 30 minuter.

Fråga: Kartan?
Svar: Login krävs för att se kartan just nu. Vi omarbetar kodning och söker bästa funktioner för att få med det som vi önskar ha. Kartan kommer att uppdateras var 5:e minut med alla incidenter i hela Sverige.

Fråga: Varför finns det inga webbkameror med i Trafikradion GO?
Svar: Vi har valt att inte ha med webkameror för tillfället, men vi arbetar på en så enkel lösning som möjligt för att få fram just den kamera som är mest intressant för tillfället. Vill man se webkamerorna så får vi för tillfället hänvisa till vår andra tjänst på trafikradion.com där det finns ca 500 kameror.

Fråga: Vad betyder alla olika färger till incidenterna?
Svar:

Mörkt Rött: betyder att vägen är avstängd
Rött: betyder att det är en olycka
Ljust rött: betyder att det är en varning på vägen
Gult: betyder viltvarning
Blått: betyder att det är risk för köer
Grått: betyder annan varning, tex broöppning
Ljusgrått: betyder oftast vägarbete
Grönt: Incidenten är avslutad och oftast fritt på vägen

Fråga: Vilka ikoner finns det i systemet?
Svar: Vi har många ikoner som inte Trafikverket har i sina tjänster

Avstängd väg
Olycka
Olycka farligt gods
Fordonshaveri
Varning allmän
Varning för kö
Nedfallna träd
Hård vind
Varning för halka
Vägskada
Människor på vägbanan
Färja
Broöppning
Fallande is
Järnvägsbommar
Viltvarning älg
Viltvarning rådjur/hjort
Viltvarning häst
Viltvarning ko
Viltvarning ren
Viltvarning vildsvin
Viltvarning får
Nummerplåts kamera
Information
Trafiksignal
Översvämning
Vägarbete
Vägarbete avslutat

Fråga: Hur ofta uppdateras informationen på internet?
Svar: Våra websidor uppdaterar automatiskt varje minut, dygnet runt, året runt.

Fråga: Varför finns inte alla vägarbeten med??
Svar: Alla vägarbeten finns med men bara inom 10 km. Vi använder oss av olika grader av trafikpåverkan som vägarbetena kan orsaka. Och ju större område desto högre grad i trafikpåverkan använder vi, det blir färre vägarbeten som visas inom varje område men av större vikt.

Fråga: Hur rapporterar jag en akut nödsituation?
Svar: Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.

Fråga: Jag har kört på ett djur, måste jag rapportera det?
Svar: Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.
Ring 112 och anmäl olyckan.

Fråga: Hur får jag information vid allvarliga olyckor och kriser?
Svar: Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Numret stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.

Fråga: Var kommer informationen ifrån?
Svar: trafikradion.com samarbetar med Trafikradion och Trafikverket. Trafikradion.se har egen trafikcentral med bas i Göteborg och ett eget trafikinfosystem som gör att vi kan producera trafikinfo där vi befinner oss i världen. Vi sammanställer information från er som är ute på vägarna, kontakter med olika myndigheter, många webkameror uppbyggt på vårat sätt och många andra källor. När inte vi är bemannade så kommer informationen från trafikverket.

Fråga: Kan andra medier få tillgång till er trafikinfo?
Svar: Ja vi kan erbjuda trafikinfo lokalt, regionalt eller för hela Sverige för diverse olika media. Vi kan även "bygga" special trafikinformation på beställning också.

Fråga: Hur kan man kontakta er?
Svar: Kontakta oss med mail info@trafikradion.com.

Hälsningar
trafikradion.com team