02:09 E4 Helsingborg - Haparanda
E4 E12
Umeå
Djur på vägen
Renkalv som befinner sig på och intill vägen i höjd med Anumark.
E4 från Nydalarondellen till Anumark Ö båda riktningarna
1 Körfält blockerade
Preliminär sluttid: 2023-06-01 12:00
Mer info & Karta
E4 från Nydalarondellen till Anumark Ö båda riktningarna
1 Körfält blockerade
Långsam kö
Risk för köbildning mellan Tpl Nolby och Sundsvallsbron under pendlingstid på grund av vägarbete.
E4 från Trafikplats Nolby (223) till Sundsvallsbron båda riktningarna
1 Körfält blockerade
Preliminär sluttid: 2023-06-02 12:00
Mer info & Karta
E4 från Trafikplats Nolby (223) till Sundsvallsbron båda riktningarna
1 Körfält blockerade
När det händer i trafiken så får du det senaste här varje minut dygnet runt
Källa: Trafikverket / Trafikradion
Trafiken på våra Europavägar
E 4
Helsingborg - Haparanda
E 6
Helsingborg - Norge
E10
Töre - Norge
E12
Umeå - Norge
E14
Sundsvall - Norge
E16
Gävle - Norge
E18
Stockholm - Norge
E20
Göteborg - Stockholm
E22
Trelleborg - Norrköping
E45
Göteborg - Karesuando
E65
Malmö - Ystad

Trafikinformation
E4 Helsingborg - Haparanda
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
trafikradion med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2006 - 2023 © Trafikradion