01:29 Stockholm N/A °C
Just nu pågår 32 större vägarbeten.
Dottningholmsvägen/Lindhagensplan
Vägarbete (5)
Drottningholmsvägen från Dottningholmsvägen/Lindhagensplan till Fridhemsplan i riktning mot Fridhemsplan
Tunneltvätt
Preliminär sluttid: Idag kl 02:00
Mer info & Karta
Tunneltvätt
Kontrollvägen
Vägarbete (4)
Kontrollvägen vid Kontrollvägen/Västbergavägen båda riktningarna
Ledningsarbete i rondellen. Ett körfält avstängt. Trafik från Kontrollvägen behöver åka bort till rondellen vid Elektravägen och vända för att komma till Trafikplats Västberga.
Preliminär sluttid: 2023-07-07 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i rondellen. Ett körfält avstängt. Trafik från Kontrollvägen behöver åka bort till rondellen vid Elektravägen och vända för att komma till Trafikplats Västberga.
E4 E20
Essingeleden
Vägarbete (5)
E4 av-/påfart från Gröndalsvägen/Lövholmsvägen, E4/E20 (Tpl Gröndal) till E4/E20 (Tpl Gröndal) i Stockholm kommun
Påfarten från Gröndalsvägen vid Gröndalsbacken/Lövholmsvägen avstängd pga arbete med förstärkning av stödmur.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 00:00
Mer info & Karta
Påfarten från Gröndalsvägen vid Gröndalsbacken/Lövholmsvägen avstängd pga arbete med förstärkning av stödmur.
Vägarbete (4)
Tussmötevägen vid Hemskogsvägen, i båda riktningar.
Ledningsarbete, Tussmötevägen stängs av mellan Kottgatan och Ramviksvägen.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, Tussmötevägen stängs av mellan Kottgatan och Ramviksvägen.
E 4
mot Södertälje
Vägarbete (5)
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Gröndal (157), i riktning mot Södertälje.
Avfarten från E4/E20 till Gröndalsvägen vid Gröndalsbacken/Lövholmsvägen avstängd pga arbete med förstärkning av stödmur.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 00:00
Mer info & Karta
Avfarten från E4/E20 till Gröndalsvägen vid Gröndalsbacken/Lövholmsvägen avstängd pga arbete med förstärkning av stödmur.
E 4
Nyköping - Södertälje
mot Stockholm
Vägarbete (5)
E4 vid Trafikplats Södertälje syd (142) i riktning mot Stockholm
Påfarten norrut från Trafikplats Södertälje syd är avstängd pga broarbete. Påfarten öppen för trafik under vardagar mellan kl 15.30-18.30. Höger körfält avstängt till ca 14.00
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Påfarten norrut från Trafikplats Södertälje syd är avstängd pga broarbete. Påfarten öppen för trafik under vardagar mellan kl 15.30-18.30. Höger körfält avstängt till ca 14.00
Nacka
Vägarbete (4)
Sickla Industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Sickla Industriväg avstängd för genomfart. Trafik från Värmdövägen leds om via Järlaleden.
Preliminär sluttid: 2024-12-31 15:25
Mer info & Karta
Sickla Industriväg avstängd för genomfart. Trafik från Värmdövägen leds om via Järlaleden.
277
Vägarbete (4)
Väg 277 vid Ropsten i riktning mot Norrtull
Ombyggnation vid påfart Hjorthagskopplet samt avfart Ropstenskopplet. Avfarten Ropsten endast öppet för busstrafik.
Preliminär sluttid: 2023-06-22 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation vid påfart Hjorthagskopplet samt avfart Ropstenskopplet. Avfarten Ropsten endast öppet för busstrafik.
Vägarbete (4)
Kungsgatan vid Norrlandsgatan, i båda riktningar.
Schaktarbete. Smalare körfält.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 00:00
Mer info & Karta
Schaktarbete. Smalare körfält.
Stockholm
Vägarbete (4)
Oxtorgsgatan i Stockholms stad i Stockholms län.
Byggetablering vilket medför att det på sträckan Oxtorget-Regeringsgatan endast blir tillåtet att köra mot Regeringsgatan.
Preliminär sluttid: 2025-12-31 00:00
Mer info & Karta
Byggetablering vilket medför att det på sträckan Oxtorget-Regeringsgatan endast blir tillåtet att köra mot Regeringsgatan.
876
Vägarbete (5)
Väg 876 i Södermanlands län, i båda riktningar.
Bron över Klövasundet är avstängd på grund av skador. Vägen öppnas igen när den nya bron är på plats.
Preliminär sluttid: 2024-12-01 16:00
Mer info & Karta
Bron över Klövasundet är avstängd på grund av skador. Vägen öppnas igen när den nya bron är på plats.
Stockholm
Dianavägen
Vägarbete (4)
Dianavägen mellan Nimrodsgatan och Rådjursstigen/Artemisgatan i Stockholm kommun
Markarbete. Växelvis trafik förbi platsen.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Markarbete. Växelvis trafik förbi platsen.
Nacka
Vägarbete (4)
Vikdalsvägen/Skvaltans väg/Griffelvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Nya resvägar för alla trafikslag. Var uppmärksam på skyltning och nya färdvägar i området. Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/nacka/centrala-nacka/
Preliminär sluttid: 2025-12-12 07:54
Mer info & Karta
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Nya resvägar för alla trafikslag. Var uppmärksam på skyltning och nya färdvägar i området. Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/nacka/centrala-nacka/
815
Svanhagen
Vägarbete (4)
Väg 815 från Svanhagen till Eriksberg båda riktningarna
Trafiken regleras med trafikljus pga arbete med ny gång- och cykelbana
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Trafiken regleras med trafikljus pga arbete med ny gång- och cykelbana
Skvaltans
Vägarbete (4)
Skvaltans Väg, mellan Vikdalsvägen och Koralvägen
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Preliminär sluttid: 2023-12-31 00:00
Mer info & Karta
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Stockholm
Rödbodgatan
Vägarbete (4)
Rödbodgatan mellan Tegelbacken/Rödbodtorget och Herkulesgatan i Stockholm kommun
Väg avstängd. Schakt för byte av tätskikt.
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Väg avstängd. Schakt för byte av tätskikt.
Vägarbete (4)
Solnavägen vid Centralvägen, i båda riktningar.
Flera arbeten pågår på Solnavägen som påverkar framkomligheten. Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.
Preliminär sluttid: 2026-01-03 10:51
Mer info & Karta
Flera arbeten pågår på Solnavägen som påverkar framkomligheten. Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.
Stockholm
Vägarbete (4)
Väg i Stockholms stad i Stockholms län.
Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen För mer information se projektets hemsida: vaxer.stockholm/slussen
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen För mer information se projektets hemsida: vaxer.stockholm/slussen
E4 E20
Södertäljevägen
Vägarbete (4)
E4 från Trafikplats Saltskog Ö (143) till Trafikplats Södertälje syd (142) i riktning mot Nyköping
Broarbete. Fasta hinder uppställda i båda riktningar. Bredd 3 m och 3,5m.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Fasta hinder uppställda i båda riktningar. Bredd 3 m och 3,5m.
224
Valla
Vägarbete (4)
Väg 224 från Valla till Ekbacken båda riktningarna
Ledningsarbete, rasering av stolpar och kablar.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, rasering av stolpar och kablar.
225
Vårsta
Vägarbete (4)
Väg 225 från Vårsta till Tysslinge båda riktningarna
Nedsatt hastighet till 30 km/h på grund av nedsatt bärighet.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 12:00
Mer info & Karta
Nedsatt hastighet till 30 km/h på grund av nedsatt bärighet.
229
Lingvägen
Vägarbete (4)
Väg 229 från Lingvägen till Fagersjövägen i riktning mot Huddingevägen
Höger körfält avstängt mellan Lingvägen och Fagersjövägen.
Preliminär sluttid: 2023-07-15 16:00
Mer info & Karta
Höger körfält avstängt mellan Lingvägen och Fagersjövägen.
261
Lindötunneln
Vägarbete (4)
Väg 261 från Lindötunneln till Ekerövägen/Kantongatan båda riktningarna
Omledning av trafik för anläggande av nya Ekerövägen.
Preliminär sluttid: 2023-11-30 16:00
Mer info & Karta
Omledning av trafik för anläggande av nya Ekerövägen.
261
Vägarbete (4)
Väg 261 på Ekerövägen vid Tappströmsbron, i båda riktningar.
Broarbete, vägen avsmalnad.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, vägen avsmalnad.
261
Tappströmsbron
Vägarbete (4)
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.
Preliminär sluttid: 2025-03-15 16:00
Mer info & Karta
Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.
263
Vägarbete (4)
Väg 263 vid Eriksundsbron, i båda riktningar.
Etablering av infarter inför byggnation av ny bro.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 23:00
Mer info & Karta
Etablering av infarter inför byggnation av ny bro.
275
Vägarbete (4)
Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Vinstavägen och Bergslagsplan, i båda riktningar.
Arbete med förbifart Stockholm. Utfarterna från Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 00:00
Mer info & Karta
Arbete med förbifart Stockholm. Utfarterna från Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda.
506
Vägarbete (4)
Väg 506 vid Visbohammar, i båda riktningar.
Renovering av järnvägsbro.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 17:00
Mer info & Karta
Renovering av järnvägsbro.
800
Vägarbete (4)
Väg 800 mellan Svanhagen och Skå kyrka, i båda riktningar.
Byggnation av cirkulationsplats
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats
814
Svanhagen
Vägarbete (4)
Väg 814 från Svanhagen till Stenhamra båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats.
980
Vannesta
Vägarbete (4)
Väg 980 från Vannesta till Stallarholmen båda riktningarna
Broarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2023-06-03 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.
986
Vägarbete (4)
Väg 986 i Södermanlands län, i båda riktningar.
Arbete med vatten och avlopp.
Preliminär sluttid: 2023-05-30 00:00
Mer info & Karta
Arbete med vatten och avlopp.
Källa: Trafikverket/Trafikradion.com

Trafikinformation
Stockholm
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
trafikradion med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2006 - 2023 © Trafikradion