02:04 Göteborg 11.6 °C
Just nu pågår 51 större vägarbeten.
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete (5)
E6 Olskroksmotet till Tingstadsmotet båda riktningarna
Broarbete. Vid gjutning av ny järnvägsbro stängs trafiken av helt i norrgående och södergående. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: Idag kl 11:30
Mer info & Karta
Broarbete. Vid gjutning av ny järnvägsbro stängs trafiken av helt i norrgående och södergående. Följ orange vägvisning
956
Ekenäs
Vägarbete (4)
Väg 956 från Ekenäs till Kyrkobyn båda riktningarna
Ombyggnation av korsning i samband med uppförande av ny GC-bana.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av korsning i samband med uppförande av ny GC-bana.
Mölndal
Vägarbete (4)
Baazgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
VA-arbete mellan Storgatan och Rundbergsgatan. Gatan är stängd för genomfart. Alla fastigheter är nåbara för transporter och dig som boende följ hänvisad väg.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:30
Mer info & Karta
VA-arbete mellan Storgatan och Rundbergsgatan. Gatan är stängd för genomfart. Alla fastigheter är nåbara för transporter och dig som boende följ hänvisad väg.
Vägarbete (4)
Kungsbackavägen vid Möbelgatan, i båda riktningar.
Arbeten med refuger samt byte av en brunn i korsningen Kungsbackavägen och Möbelgatan. Arbete sker klockan 7-16 på dagarna.
Preliminär sluttid: 2023-06-05 16:00
Mer info & Karta
Arbeten med refuger samt byte av en brunn i korsningen Kungsbackavägen och Möbelgatan. Arbete sker klockan 7-16 på dagarna.
Storgatan
Vägarbete (5)
Storgatan vid Haga Kyrkogata, i båda riktningar.
Avstängt på grund av arbeten med VA-ledningar och gatuarbete samt att tidigare endast tillåten södertrafik inte följdes av trafikanter.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:30
Mer info & Karta
Avstängt på grund av arbeten med VA-ledningar och gatuarbete samt att tidigare endast tillåten södertrafik inte följdes av trafikanter.
Storgatan
Vägarbete (5)
Storgatan vid Haga Kyrkogata, i båda riktningar.
Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Södergående är gatan öppen. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan för nya byggnader.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:30
Mer info & Karta
Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Södergående är gatan öppen. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan för nya byggnader.
Göteborg
Mölndalsvägen
Vägarbete (4)
Mölndalsvägen mellan Varbergsbron/Varbergsgatan och E6 (Strindbergsbron) i Göteborg kommun
Arbeten med GC-bana ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 18:00
Mer info & Karta
Arbeten med GC-bana ett körfält avstängt.
Mölndal
Vägarbete (4)
Barnhemsgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Barnhemsgatan avstängd mellan Storgatan och Villagatan. Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Barnhemsgatan avstängd mellan Storgatan och Villagatan. Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan.
Göteborg
Sankt
Vägarbete (4)
Sankt Pauligatan mellan Lundgatan och Ingeborgsgatan i Göteborg kommun
Schaktarbete.
Preliminär sluttid: 2023-08-15 18:00
Mer info & Karta
Schaktarbete.
Mölndal
Vägarbete (4)
Taljegårdsgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Arbete med att bygga ny busshållplats samt gång- och cykelvägar för området GoCo.
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med att bygga ny busshållplats samt gång- och cykelvägar för området GoCo.
Vägarbete (5)
Danska vägen i Ale kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Danska vägen helt avstängd för genomfart, följ hänvisningspilar för alternativ väg. Gång & cykelbanan kommer vara öppen hela tiden som ligger intill Danska vägen.
Preliminär sluttid: 2024-09-30 06:44
Mer info & Karta
Danska vägen helt avstängd för genomfart, följ hänvisningspilar för alternativ väg. Gång & cykelbanan kommer vara öppen hela tiden som ligger intill Danska vägen.
Göteborg
Sankt
Vägarbete (4)
Sankt Pauligatan mellan Ingeborgsgatan och Willinsbron/Norra Gubberogatan i Göteborg kommun
Arbete med fjärrvärme. Trafikljus reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: 2023-10-12 16:00
Mer info & Karta
Arbete med fjärrvärme. Trafikljus reglerar trafiken.
Vägarbete (4)
Frölundagatan vid Pedagogen, i båda riktningar.
Vattenledningsarbete på Frölundagatan mellan Gammagatan och Fässberg Västergård. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus.
Preliminär sluttid: 2023-06-19 17:00
Mer info & Karta
Vattenledningsarbete på Frölundagatan mellan Gammagatan och Fässberg Västergård. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus.
Kungsbacka
Kungsbron
Vägarbete (4)
Kungsbron i Kungsbacka kommun i Hallands län, i båda riktningar.
Kungsbron är avstängd för underhållsarbete mellan 2023-04-24 - 2023-05-11. Följ orange vägvisning via Borgmästaregatan. Fordon högre än 4 m, följ skyltning.
Preliminär sluttid: 2023-06-11 16:00
Mer info & Karta
Kungsbron är avstängd för underhållsarbete mellan 2023-04-24 - 2023-05-11. Följ orange vägvisning via Borgmästaregatan. Fordon högre än 4 m, följ skyltning.
Mölndal
Vägarbete (4)
Hagåkersgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Arbete med vatten och avloppsledningar i Hagåkersgatan. Hagåkersgatan är stängd för genomfart mellan nummer 26 och 28 (Mellan Torallagatan och Piltegatan). Samtliga fastigheter är nåbara genom omledning via andra gator.
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vatten och avloppsledningar i Hagåkersgatan. Hagåkersgatan är stängd för genomfart mellan nummer 26 och 28 (Mellan Torallagatan och Piltegatan). Samtliga fastigheter är nåbara genom omledning via andra gator.
Vägarbete (4)
Bifrostgatan vid Häradsgatan, i båda riktningar.
Vid Bifrostgatan, i korsningen med Häradsgatan, sker arbete med vattenledningar åt Göteborgs stad. Tillfälliga körfält och begränsad framkomlighet förekommer.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Vid Bifrostgatan, i korsningen med Häradsgatan, sker arbete med vattenledningar åt Göteborgs stad. Tillfälliga körfält och begränsad framkomlighet förekommer.
Göteborg
Svalörtsgatan
Vägarbete (4)
Svalörtsgatan i Göteborg kommun
Bron över västerleden, Svalörtsgatan, är avstängd på grund av underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 12:00
Mer info & Karta
Bron över västerleden, Svalörtsgatan, är avstängd på grund av underhållsarbete.
180
Alingsås - Borås
Vägarbete (5)
Väg 180 från Sandhult till Hedared båda riktningarna
Lednignsarbete. Trafiken regleras med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Lednignsarbete. Trafiken regleras med trafiksignal.
Göteborg
Vägarbete (4)
Södra Sjöfarten i Göteborg kommun
Södra sjöfarten avstängd mellan Operan och Hisingsbron. Trafiken dubbelriktas på Norra sjöfarten.
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Södra sjöfarten avstängd mellan Operan och Hisingsbron. Trafiken dubbelriktas på Norra sjöfarten.
E20
Alingsåsleden
Vägarbete (5)
E6 påfart från E20 (Tpl Olskroksmotet) till E6 (Tpl Olskroksmotet) i Göteborg kommun
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-11-01 16:00
Mer info & Karta
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
527
Hällingsjö
Vägarbete (4)
Väg 527 från Hällingsjö till Björketorps kyrka båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelbana. Trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelbana. Trafikljusreglerad.
Vägarbete (4)
Aminogatan vid Söderleden, i båda riktningar.
Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.
Mölndal
Vägarbete (5)
Forsebron i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
956
Ekenäs
Vägarbete (4)
Väg 956 från Ekenäs till Sandbäck båda riktningarna
Brobyggnation vid Stockaån. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Brobyggnation vid Stockaån. Följ orange vägvisning.
Mölndal
Vägarbete (5)
Mölndals bro i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete (4)
Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Lexby Östergård båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete (4)
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av ny trafikplats.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av ny trafikplats.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete (5)
E6.21 Brunnsbomotet södergående, 0.910 till Brunnsbomotet södergående, 0.910 båda riktningarna
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.
Göteborg
Säterigatan
Vägarbete (4)
Säterigatan mellan Nordviksgatan och Västra Eriksbergsgatan i Göteborg kommun
Säterigatan är avstängd. Följ orange vägvisning..
Preliminär sluttid: 2023-05-31 18:00
Mer info & Karta
Säterigatan är avstängd. Följ orange vägvisning..
Göteborg
Göteborg
Vägarbete (5)
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
Preliminär sluttid: 2024-08-30 16:00
Mer info & Karta
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete (5)
E6 från Olskroksmotet (74) till Tingstadsmotet (77) båda riktningarna
Helgen den 26-28 maj, är E6 helt avstängd mellan Tingstadsmotet och Olskroken på grund av arbete med ett gjutningsarbete med ny järnvägsbro.
Preliminär sluttid: Idag kl 11:30
Mer info & Karta
Helgen den 26-28 maj, är E6 helt avstängd mellan Tingstadsmotet och Olskroken på grund av arbete med ett gjutningsarbete med ny järnvägsbro.
E6 E20
Kungsbackaleden
Vägarbete (4)
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Örgrytemotet (71) båda riktningarna
Broarbete vid Kallebäcksmotet. Arbetet utförs nattetid mellan 21.00-05.00.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete vid Kallebäcksmotet. Arbetet utförs nattetid mellan 21.00-05.00.
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete (5)
E6 från Tingstadsmotet (77) till Olskroksmotet (74) båda riktningarna
Arbete i Tingstadstunneln. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete i Tingstadstunneln. Följ orange vägvisning.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete (4)
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet. Kortare stopp kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet. Kortare stopp kan förekomma.
E 6
Tingstadstunneln
Vägarbete (5)
E6 vid Tingstadstunneln båda riktningarna
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 23:59
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete (5)
E6.21 Brunnsbomotet till Ringömotet
Renovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
Preliminär sluttid: 2023-10-23 16:00
Mer info & Karta
Renovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
Göteborg
Hisingsleden
Sprängningsarbete (4)
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbete som kräver korta stop av trafiken på Hisingsleden.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete som kräver korta stop av trafiken på Hisingsleden.
E45
Oscarsleden
Vägarbete (4)
E45 Fiskhamnsmotet 03,515 till Järntorgsmotet 04,050
Byggnation av ställning. Skyddsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2023-06-02 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ställning. Skyddsfordon på vägbanan.
E45
Götaleden
Vägarbete (5)
E45 av-/påfart från Norra Sjöfarten (Tpl Lilla Bommenmotet) till E45 (Tpl Lilla Bommenmotet) i Göteborg kommun
Påfart till Götatunneln stängs då Norra sjöfarten dubbelriktas.
Preliminär sluttid: 2023-09-22 16:00
Mer info & Karta
Påfart till Götatunneln stängs då Norra sjöfarten dubbelriktas.
40
Boråsleden
mot Göteborg
Vägarbete (4)
Väg 40 från Nabbamotet (82) till Kullamotet (80) i riktning mot Göteborg
Dikningsarbete. Skyddsfordon förekommer på vägen.
Preliminär sluttid: 2023-06-12 16:00
Mer info & Karta
Dikningsarbete. Skyddsfordon förekommer på vägen.
40
Borås
mot Göteborg
Vägarbete (4)
Väg 40 från Brämhultsmotet (88) till Annelundsmotet (86) i riktning mot Göteborg
Renovering av bullerplank. Begränsad framkomlighet förbi platsen.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Renovering av bullerplank. Begränsad framkomlighet förbi platsen.
156
Hällingsjö - Skene
Vägarbete (4)
Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna
Breddning av väg, trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-07-30 16:00
Mer info & Karta
Breddning av väg, trafikljusreglerad.
168
Marstrandsvägen
Vägarbete (4)
Väg 168 från Marstrand till Tjuvkil båda riktningarna
Mätningsarbete. Trafiken regleras med vakt.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Mätningsarbete. Trafiken regleras med vakt.
E20
Alingsås
Vägarbete (5)
Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är avstängt med betongbarriär. Risk för köbildning.
Preliminär sluttid: 2023-06-22 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är avstängt med betongbarriär. Risk för köbildning.
190
Brobacka
Vägarbete (4)
Väg 190 Brobacka till Brogården båda riktningarna
Belysningsarbete. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Belysningsarbete. Trafikljusreglerad
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete (4)
Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Björlandavägen båda riktningarna
Breddning av väg. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Breddning av väg. Trafiksignaler reglerar trafiken.
574
Ellesbovägen
Vägarbete (4)
Väg 574 från Ellesbovägen till Jordfallsmotet (84) båda riktningarna
Kabelarbete. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2023-06-09 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete. Trafikljusreglerad
744
Sollids
Vägarbete (4)
Väg 744 från Sollids fyr till Mollösund båda riktningarna
Underhållsarbete. Trafiksignalreglerad
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete. Trafiksignalreglerad
956
Ekenäs
Vägarbete (4)
Väg 956 från Ekenäs till Kyrkobyn båda riktningarna
Arbete med längsgående barriär. Trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med längsgående barriär. Trafikljusreglerad.
1757
Sandared
Vägarbete (4)
Väg 1757 från Sandared till Lundaskog båda riktningarna
Vägräckesarbeten. Trafiken kommer att regleras med hjälp utav vakter, även skyddsfordon kommer att förekomma på vägen under arbetets gång.
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Vägräckesarbeten. Trafiken kommer att regleras med hjälp utav vakter, även skyddsfordon kommer att förekomma på vägen under arbetets gång.
1760
Kvarnholmen
Vägarbete (4)
Väg 1760 Kvarnholmen till Holmared båda riktningarna
Lednings-/telearbete. Trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-06-01 16:00
Mer info & Karta
Lednings-/telearbete. Trafikljusreglerad.
Källa: Trafikverket/Trafikradion.com

Trafikinformation
Göteborg
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
trafikradion med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2006 - 2023 © Trafikradion